Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, bao gồm 03 giáo viên và 01 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 14/10/2020

– Địa điểm: Trường Tiểu học Kim Đồng, Số 1526 Võ Văn Kiệt, Phường 03, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thkimdongq6.hcm.edu.vn