Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

11/01/2022

Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 25/01/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: thnguyenthaihoc.hcm.edu.vn