Trường Tiểu học Nhị Xuân, H. Hóc Môn, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

06/09/2022

Trường Tiểu học Nhị Xuân, H. Hóc Môn, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/09/2022 đến hết ngày 05/10/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo  H. Hóc Môn, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thnhixuan.hcm.edu.vn