Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm 2021

22/09/2021

Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 14/09/2021 đến hết ngày 15/10/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

***** Tài liệu đính kèm:

Nguồn tin: feevuted.edu.vn