TT Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. HCM tuyển dụng nhân viên thủ quỹ

05/07/2024

TT Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. HCM tuyển dụng nhân viên thủ quỹ, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 10/07/2024.

– Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh – số 2 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: case.vn