TT dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

23/11/2021

TT dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng07 người (vị trí: Dự báo nguồn nhân lực: 05 người, Tổ chức nhân sự: 01 người, Thủ quỹ: 01 người).

2. Điều kiện dự tuyển các vị trí:

– Dự báo nguồn nhân lực: trình độ từ Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin, Toán tin, Toán thống kê, Luật, Hành chính học, Ngữ văn Anh.

– Tổ chức nhân sự: trình độ từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực (Quản trị nhân lực), Công nghệ thông tin, Toán tin, Luật).

– Thủ quỹ: trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.

Điều kiện chung:

– Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

– Chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng).

Địa điểm nhận hồ sơ: 346A Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM, ĐT: 028.35889935 – 104 (Phòng Tổ chức – Kế toán).

Chi tiết truy cập website: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/viec-lam

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn