TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

05/01/2022

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/01/2022 đến hết ngày 03/02/2022

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, TT Quan trắc tài nguyên và môi trường, Lầu 4, số 12-14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: cemhcm.gov.vn