UBND huyện Gio Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022

17/06/2022

UBND huyện Gio Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gio Linh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: giolinh.quangtri.gov.vn