UBND Quận 1, TP. HCM tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD&ĐT năm học 2022-2023

09/09/2022

UBND Quận 1, TP. HCM tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD&ĐT năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 304 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: pgdquan1.hcm.edu.vn