UBND TP. Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

04/08/2022

UBND thành phố Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 25/08/2022

– Địa điểm:Phòng Nội vụ TP. Bạc Liêu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tpbl.baclieu.gov.vn