UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2021

11/01/2021

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển

1.1. Bậc Mầm non: 12 chỉ tiêu giáo viên mầm non.

1.2. Bậc Tiểu học: 1 chỉ tiêu giáo viên văn hóa tiểu học đối với giáo viên hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy tại Lào.

1.3. Bậc Trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu.

– 1 giáo viên Ngữ văn;

– 1 giáo viên Lịch sử;

– 2 giáo viên Công nghệ;

– 1 giáo viên Tin học

– 1 giáo viên Giáo dục công dân;

– 3 nhân viên văn thư;

– 2 nhân viên thiết bị, thí nghiệm kiêm công nghệ thông tin.

2. Thời gian nhận hồ sơ

– Thời gian: Vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 8/1/2021 đến hết ngày 7/2/2021.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà (số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đông Hà).

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố Đông Hà (http://dongha. quangtri.gov.vn) và công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2021

UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  dongha.quangtri.gov.vn