UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024

24/01/2024

UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể ngày 19/01/2024 đến hết ngày 26/01/2024.

– Địa điểm: phòng Nội vụ (tầng 2 trụ sở UBND Thành phố; Đường Hữu Nghị – Phường Hoà Lạc – thành phố Móng Cái).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: mongcai.gov.vn