UBND TP.Phan Thiết, Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

15/06/2020

UBND TP.Phan Thiết, Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

Bổ sung đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

2. Căn cứ tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, định biên lao động được giao đến năm 2021.

3. Nguyên tắc tuyển dụng

– Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng pháp luật.

– Đảm bảo tính cạnh tranh.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm để thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Tổng số lượng cần tuyển: 46 chỉ tiêu, cụ thể:

1.1. Đài Truyền thanh Phan Thiết: 08 chỉ tiêu, gồm

– 01 Kế toán (kiêm hành chính, văn phòng, tổng hợp). – 02 Biên tập viên. 

– 02 Phóng viên. 

– 01 Kỹ thuật quay phim. 

– 01 Kỹ thuật vận hành máy. – 01 Kỹ thuật đường dây.

1.2. Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp: 04 chỉ tiêu, gồm:

– 01 viên chức kỹ thuật chăn nuôi và thú y, kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên vật nuôi.

– 02 viên chức kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật.

– 01 viên chức kỹ thuật công tác chăn nuôi và thú y (kiêm văn thư, thủ quỹ).

1.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 09 chỉ tiêu, gồm:

– 01 Văn thư – Lưu trữ – Thủ quỹ

– 01 Kế toán.

– 01 viên chức phụ trách nghiệp vụ văn hóa.

– 02 viên chức phụ trách cổ động trực quan.

– 02 viên chức phụ trách thông tin lưu động.

– 01 viên chức phụ trách nghiệp vụ thể dục thể thao.

– 01 viên chức hướng dẫn thông tin hỗ trợ du khách.

1.4. Ban Quản lý Nghĩa trang: 01 chỉ tiêu

– 01 địa chính viên.

1.5. Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né: 03 chỉ tiêu, gồm:

– 01 viên chức phụ trách kế hoạch.

– 01 Kế toán.

– 01 Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ.

1.6. Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương – Tiến Thành: 04 chỉ tiêu, gồm:

– 01 viên chức phụ trách tổng hợp.

– 01 viên chức phụ trách kế hoạch

– 01 Kế toán.

– 01 Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ.

1.7. Ban Quản lý Chợ Phan Thiết: 05 chỉ tiêu, gồm:

– 01 viên chức phụ trách Kế hoạch – Tổng hợp – Tổ chức.

– 01 Kế toán.

– 02 kỹ thuật viên quản lý nhà máy xử lý nước thải, trạm biến áp, hệ thống máy bơm PCCC.

– 01 Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ.

1.8. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết: 12 chỉ tiêu, gồm:

– 04 Kỹ sư thuộc Tổ công trình dân dụng.

– 03 Kỹ sư thuộc Tổ công trình dân dụng.

– 03 Kỹ sư thuộc Tổ công trình hạ tầng kỹ thuật.

– 01 Kế toán viên thuộc Tổ Tài vụ – Văn phòng – Tổ chức.

– 01 Viên chức phụ trách tổng hợp, tổ chức, thi đua khen thưởng thuộc Tổ Tài vụ – Văn phòng – Tổ chức.

*Đính kèm: Mục lục nhu cầu vị trí cần tuyển của từng đơn vị.

2. Hình thức tuyển dụng: Được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển công khai.

III. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển cần có bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và có trình độ ngoại ngữ, tin học cụ thể sau:

– Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc chứng chỉ B đối với vị trí dự tuyển là đại học; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc chứng chỉ A đối với vị trí dự tuyển là cao đẳng, trung cấp (căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với trình độ ngoại ngữ quy định tại Công văn số 2424/UBND-KGVX ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về quy đổi, chuyển tiếp, áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

– Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A tin học (căn cứ Thông tư số 03/2014/TT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc chứng chỉ tin học tương đương quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ, ƯU TIÊN VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Khoản 1 Mục III Chương I và các điều kiện quy định tại Mục lục kèm theo.

2. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển chung thì người đăng ký dự tuyển phải có kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển quy định tại Mục lục nhu cầu cần tuyển đính kèm.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp (không nhờ người nộp thay, nộp hộ) Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển, 02 ảnh cỡ 4×6 (ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau) và 03 phong bì có dán tem (ghi cụ thể họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận).

* Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.

– Đến thời điểm hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng này.

2. Người đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin trên Phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết (390 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết – Bình Thuận).

III. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự tuyển nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, cụ thể:

– Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần;

– Từ 100 thí sinh đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần;

– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.

UBND thành phố thống nhất tạm thu 500.000 đồng/thí sinh/lần (dưới 100 thí sinh), khi có thay đổi số lượng thí sinh sẽ điều chỉnh và hoàn trả lại cho thí sinh sau.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÉT TUYỂN

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong Quý II/2020. 

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

2. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch UBND thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2; chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2.2. Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn cho mỗi thí sinh chia làm 02 buổi, cụ thể sau:

+ Buổi thứ nhất: Phỏng vấn Kiến thức chung (40 điểm).

+ Buổi thứ hai: Phỏng vấn Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (60 điểm).

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian thí sinh trả lời phỏng vấn không quá 15 phút/ buổi (không bao gồm thời gian chuẩn bị).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

3.1. Giao Phòng Nội vụ thành phố thông báo công khai ít nhất 03 lần trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh Phan Thiết; đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND thành phố; niêm yết tại trụ sở làm việc UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

3.2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phòng Nội vụ thành phố tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1 đính kèm theo Kế hoạch này), lệ phí tuyển dụng của người đăng ký dự tuyển. Khi tiếp nhận, phải có Biên nhận (Phụ lục số 02 kèm theo Kế hoạch này).

– Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Phòng Nội vụ thành phố kiểm tra, tổng hợp, lập danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển (Phụ lục số 03 kèm theo Kế hoạch này) kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí tuyển dụng; trình Hội đồng xét tuyển thống nhất danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.

4. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VÀ CÁC BAN GIÖP VIỆC

4.1. Thành lập Hội đồng xét tuyển

a) Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND thành phố;

– Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ thành phố;

– Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức làm công tác tổ chức cán bộ của Phòng Nội vụ;

– Các Ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí cần tuyển.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

d) Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức xét tuyển, Hội đồng xét tuyển tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển và chậm nhất 10 ngày sau ngày tổ chức tổng hợp kết quả, Hội đồng xét tuyển phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận, phê duyệt kết quả xét tuyển.

4.2. Thành lập các Ban giúp việc

– Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập các Ban giúp việc: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét tuyển;

– Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn thành viên của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và Ban kiểm tra sát hạch thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

4.3. Thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển

– Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển;

– Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn thành viên của Ban Giám sát kỳ xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

5. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:

5.1. Chuẩn bị tổ chức xét tuyển

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, phải gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển. 

– Trước ngày tổ chức xét tuyển ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển, gồm:

+ Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét tuyển: Danh sách thí sinh để gọi vào phỏng vấn; danh sách để thí sinh ký xác nhận sau khi phỏng vấn; mẫu biên bản giao, nhận đề phỏng vấn; mẫu biên bản mở đề phỏng vấn; mẫu biên bản bàn giao kết quả phỏng vấn; mẫu biên bản xử lý vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển; mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển và mẫu biên bản khác có liên quan.

+ Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Ban Giám sát; Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra sát hạch; bộ phận phục vụ kỳ xét tuyển. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng xét tuyển, Trưởng ban kiểm tra sát hạch in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.

5.2. Tổ chức phỏng vấn

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút (bao gồm thời gian chuẩn bị).

Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng Ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, thực hành, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng Ban kiểm tra sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn.

5.3. Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn, thực hành

– Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và của Trưởng Ban kiểm tra sát hạch.

– Sau khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng Ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển.

– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển. 

– Chủ tịch Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết công nhận kết quả xét tuyển.

5.4. Việc bàn giao kết quả phỏng vấn, thực hành phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên Ban giám sát.

6. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÖNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

6.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Chương II Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

6.2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì ưu tiên người có kinh nghiệm lâu năm hơn ở vị trí tuyển dụng.

Riêng đối với các vị trí tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố, nếu các thí sinh có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau thì ưu tiên tuyển dụng người đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm hơn tại các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng.

6.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục IV Chương II Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

6.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

7.1. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng xét tuyển, Phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên Trang Thông tin điện tử của UBND thành phố; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

7.2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

7.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Phòng Nội vụ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Trang Thông tin điện tử của thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

7.4. Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định hoặc trong trường hợp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 6.2, Mục V, Chương II Kế hoạch này.

8. KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC

8.1. Căn cứ kết quả trúng tuyển đã được phê duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc liên quan ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, UBND thành phố chỉ đạo Giám đốc đơn vị ban hành Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển theo đúng quy định.

8.2. Chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị đã đăng ký dự tuyển.

8.3. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi UBND thành phố Phan Thiết (qua Phòng Nội vụ) để biết, gia hạn.

8.4. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định thì Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu UBND thành phố thực hiện các công việc sau:

– Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND thành phố, Phòng Nội vụ và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND thành phố Phan Thiết về Kế hoạch này. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thu lệ phí theo quy định.

– Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức của các đơn vị trực thuộc UBND thành phố.

– Phê duyệt kết quả tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.

– Cân đối từ nguồn thu phí tuyển dụng, trường hợp thu không đủ chi thì tham mưu sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố để chi cho việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan.

– Chỉ đạo thực hiện một số nội dung khác theo quy định.

II. Trách nhiệm của Hội đồng xét tuyển:

– Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của UBND thành phố Phan Thiết, xây dựng quy chế, nội quy kỳ xét tuyển, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng xét tuyển.

– Thành lập các Ban giúp việc để triển khai tổ chức thực hiện theo quy định.

– Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ôn tập (nếu có) xét tuyển; chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, sát hạch người đủ điều kiện xét tuyển theo đúng quy trình.

– Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

– Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng hoặc có vấn đề phát sinh về thủ tục, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện.

– Chỉ đạo giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

III. Trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố có nhu cầu tuyển dụng

– Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch này.

– Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn đang làm việc tại đơn vị đăng ký và tham gia kỳ xét tuyển.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến tuyển dụng do Hội đồng xét tuyển phân công.

IV. Công tác tuyên truyền:

– Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND thành phố mở chuyên mục Tuyển dụng viên chức thành phố Phan Thiết năm 2020 và đăng tải các nội dung liên quan trên Trang Thông tin điện tử thành phố.

– Đài Truyền thanh thông báo trên sóng phát thanh ít nhất 03 lần về nội dung Kế hoạch này để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị có văn bản báo cáo UBND thành phố Phan Thiết (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu biên nhận hồ sơ

Nguồn tin: binhthuan.gov.vn