UBND TP. Vũng Tàu tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022

25/03/2021

Thực hiện Kế hoạch tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm học 2021 – 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu tại Tờ trình số 404/TTr-PNV ngày 18/3/2021 về việc thông báo tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm học 2021-2022.

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm học 2021-2022, như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu tiếp nhận: 14 chỉ tiêu (mười bốn), gồm:

Cấp Mầm non: 03 giáo viên – Phụ lục I;

Cấp Tiểu học: 08 giáo viên – Phụ lục II;

Cấp Trung học cơ sở: 03 giáo viên – Phụ lục

2. Đối tượng được đăng ký: viên chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

Viên chức (là những người đã được tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định) đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có thời gian công tác được tuyển dụng vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tối thiểu là 36 tháng (không kể thời gian tập sự), trong đó có thời gian công tác tại đơn vị đang làm việc ít nhất 12 tháng.

Viên chức phải được đánh giá xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm học gần nhất (2017-2018; 2018-2019; 2019-2020).

* Đối tượng không được đăng ký:

Viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật;

Viên chức đang trong thời gian bị thanh tra, kiểm tra các vụ việc có liên quan;

Viên chức đang trong thời gian được đơn vị cho nghỉ làm việc không hưởng lương;

Viên chức có thời gian công tác còn dưới 24 tháng tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3.  Yêu cầu về trình độ đào tạo đối với viên chức tiếp nhận:

Giáo viên mầm non: (theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo): có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

Giáo viên tiểu học: (theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo): có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giáo viên trung học cơ sở: (theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo): có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4.  Thứ tự ưu tiên khi xét tiếp nhận:

Trong trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký vào cùng 1 chỉ tiêu (đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định) cao hơn số lượng chỉ tiêu tiếp nhận, UBND thành phố sẽ xét chọn viên chức được tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên như sau:

Viên chức là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, người dân tộc ít người; vợ, con ruột của các đối tượng thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Đảo Hoàng sa, Đảo Trường Sa, nhà giàn DKI của Việt Nam;

Viên chức có thành tích thi đua cao hơn trong 3 năm học liền kề (2017- 2018, 2018-2019, 2019-2020);

d) Viên chức có trình độ chuyên môn cao hơn.

* Trường hợp có từ 02 người trở lên có cùng thứ tự ưu tiên thì xét đến thứ tự ưu tiên tiếp theo; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu quyết định viên chức được tiếp nhận.

5.  Hồ sơ đăng ký:

Viên chức đăng ký nộp 02 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ gồm:

Văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị quản lý viên chức trên cơ sở ý kiến của cơ quan trực tiếp sử dụng viên chức;

Phiếu Đăng ký thuyên chuyển công tác của viên chức (theo mẫu) có ý kiến đồng ý cho thuyên chuyển của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác (mẫu tải tại trang thông tin điện tử của UBND thành phố Vũng Tàu – địa chỉ: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn);

Sơ yếu lý lịch của viên chức có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý (Sơ yếu lý lịch mẫu 2c in trên phần mềm PMIS);

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm tiếp nhận;

Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức (hoặc chức danh nghề nghiệp);

Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận;

Bản nhận xét quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi viên chức công tác;

Bản sao Phiếu đánh giá viên chức hàng năm của 3 năm học gần nhất (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) có xác nhận kết quả đánh giá phân loại của Thủ trưởng đơn vị;

Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng được cấp trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đến thời điểm nộp hồ sơ, bởi cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn sức khỏe;

Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên xét tiếp nhận theo quy định tại Mục 4 Thông báo (nếu có).

* Lưu ý: Viên chức tự lập hồ sơ đăng ký, trong hồ sơ sắp xếp theo thứ tự như trên. UBND thành phố không phát hành hồ sơ đăng lý, đồng thời không giải quyết việc viên chức thay đổi nguyện vọng hoặc rút lại hồ sơ đăng ký sau khi đã nộp.

6.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

Thời gian nhận: Từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 23/4/2021, nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính.

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu – địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 3 852768.

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện; các viên chức có nhu cầu để đăng ký.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: PL kem theo thong bao tiep nhanh huyen

– Phiếu đăng ký chuyển công tác: signed

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn