Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021

06/08/2021

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu: 01 viên chức

– 01 Kế toán viên, phòng Quản lý Tổng hợp

2. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển:

– Theo quy định chung.

– Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành: Kế toán.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền còn thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 6 tháng;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm liên quan có công chứng;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Ngoại ngữ và Tin học: Thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, tp. Đà Lạt (ĐT: 0263 3822078). Thông tin chi tiết có thể xem trên Website: http://tni.ac.vn/

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021.

7. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 9/2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tni.ac.vn