Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển dụng năm 2020

14/02/2020

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020 với tổng số 60 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường (HĐTDT) thông báo như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI

– 05 giảng viên ngành Điện tử Viễn thông;

– 03 giảng viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu ;

– 06 giảng viên ngành Toán, Toán-Tin;

– 01 giảng viên ngành Môi trường;

– 03 giảng viên ngành Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh;

– 01 giảng viên ngành Khoa học Vật liệu (ITIMS);

– 06 giảng viên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh;

– 04 giảng viên ngành Kinh tế và Quản lý;

– 02 giảng viên ngành Sư phạm kỹ thuật;

– 02 giảng viên ngành Cơ khí;

– 05 giảng viên ngành Điện;

– 06 giảng viên ngành Công nghệ thông tin;

– 01 cán bộ kỹ thuật ngành Vật lý;

– 01 chuyên viên phòng Tuyển sinh;

– 01 chuyên viên phòng Thanh tra Pháp chế;

– 03 chuyên viên hành chính tại Trung tâm Ngôn ngữ và Trao đổi học thuật (diện ký HĐLĐ);

– 03 chuyên viên phòng Hợp tác Đối ngoại;

– 03 chuyên viên phòng Hành chính Tổng hợp (Thư ký cho thành viên Ban giám hiệu);

– 02 chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán;

– 02 chuyên viên quản trị thương hiệu:

II. HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012) – Mẫu TCCB.QT8-BM4;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển – Mẫu TCCB.QT8-BM5;

– Thông tin ứng tuyển – Mẫu TCCB.QT8-BM6;

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Ghi chú:

Nộp hồ sơ tại phòng TCCB: phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: www.hust.edu.vn hoặc tại phòng TCCB.

Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Hồ sơ gửi trước về phòng TCCB bao gồm: Lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ liên quan…. qua email tccb@hust.edu.vn. Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng TCCB để có kế hoạch thực hiện.

Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển.

III. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

14/2 – 13/3/2020 Phòng TCCB  thu nhận, kiểm tra hồ sơ
19/3 – 20/3/2020
  • Phòng TCCB hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển, cung cấp tài liệu ôn thi cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn.
  • Các đơn vị thành lập Ban chuyên môn;
  • Phòng TCCB thông báo thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng theo từng đơn vị.
23/3 -10/04/2020 Xét tuyển theo qui trình tuyển dụng và gửi kết quả về HĐTDT thông qua phòng TCCB.
11/04 – 25/4/2020 Hội đồng tuyển dụng họp xét duyệt, thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định tuyển dụng.
Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Mô tả công việc chi tiết như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn): 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển dụng năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức – Mẫu TCCB.QT8-BM4;

– Sơ yếu lý lịch – Mẫu TCCB.QT8-BM5;

– Thông tin ứng tuyển – Mẫu TCCB.QT8-BM6;

– Qui trình tuyển dụng và các biểu mẫu: Tại đây

Nguồn tin: hust.edu.vn