Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên, chuyên viên năm 2020 (đợt 2)

14/02/2020

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên, chuyên viên năm 2020 (đợt 2) như sau:

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên, chuyên viên năm 2020 (đợt 2)

Nguồn tin: hict.edu.vn