Hỏi đáp và tin tức

Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề với công chức tại cơ sở công lập

Bạn đọc hỏi: Tôi thuộc đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Vậy cách tính phụ cấp ưu đãi nghề được tính thế nào?

Từ khóa: