Hỏi đáp và tin tức

05/09/2022

Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông từ 10.10.2022

Việc xếp lương các chức danh nghề nghiệp thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông tuân theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 16 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực thi hành từ 10.10.2022), cụ thể như sau:

Từ khóa:

Các bài đã đăng