Hỏi đáp và tin tức

04/02/2023

Chuyển xếp chức danh nghề có phải xét thời gian giữ hạng?

Bà Nguyễn Thu (Vĩnh Phúc) vào biên chế ngành giáo dục năm 2009, hưởng lương cao đẳng. Sau đó bà đăng ký học lên đại học và đến năm 2018, bà đỗ cuộc thi thăng hạng do tỉnh tổ chức.

Tháng 12/2018, bà Thu nhận quyết định chuyển hưởng lương hạng II theo mã số V07.03.07. Hiện bà đang hưởng lương bậc 5 hệ số 3,66.

Tuy nhiên, đến nay khi làm hồ sơ bổ nhiệm, xếp hạng, bà và các đồng nghiệp trong huyện không được xét sang hạng II mới mà được trả lời là theo hướng dẫn của thông tư mới thì bà phải giữ hạng II cũ 9 năm mới được xét chuyển. Trường hợp như bà mới được 3 năm 5 tháng nên không được xét chuyển.

Bà Thu hỏi, việc áp dụng như vậy có đúng không? Bà đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của thông tư đưa ra như: Là giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, đã nhận bằng khen của tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở và đạt rất nhiều thành tích nhất huyện, nhất tỉnh trong quá trình công tác.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Kể từ ngày 20/3/2021, việc bổ nhiệm xếp lương giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học.

Theo đó, quy định về thời gian giữ hạng tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT là quy định đối với trường hợp dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng hiện giữ lên hạng cao hơn liền kề.

Trường hợp của bà Nguyễn Thu không phải là thi hoặc xét thăng hạng mà là bổ nhiệm, chuyển xếp lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ (Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới (Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT) nên không cần phải xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng