Hỏi đáp và tin tức

Công chức hưởng mức lương cao nhất năm 2022 là bao nhiêu?

Theo Nghị quyết 27/NQ-TW, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng với mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Từ khóa:

Các bài đã đăng