Hỏi đáp và tin tức

19/07/2021

Điều kiện dự tuyển làm việc tại ngành Bảo hiểm xã hội?

Bà Phan Thùy Dung hỏi, cách thức ứng tuyển vào cơ quan BHXH như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; Quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc tuyển dụng vào làm việc tại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước như sau:

– Điều kiện đăng ký dự tuyển: Quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

– Hình thức tuyển dụng: Quy định tại Điều 9, Điều 10, Mục 2 thi tuyển viên chức và Điều 11, Điều 12, Điều 13, Mục 3 xét tuyển viên chức Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng viên chức theo các hình thức như sau: Thi tuyển; Xét tuyển; Tiếp nhận vào làm viên chức.

Tùy theo tình hình thực tế, Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lựa chọn hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức cho phù hợp. Kế hoạch tuyển dụng viên chức sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng