Hỏi đáp và tin tức

10/08/2022

Giảng dạy môn chung cho khoa sư phạm có được phụ cấp đứng lớp?

Ông Nguyễn Hữu Quân (Hà Nội) công tác tại một trường đại học đa ngành nghề. Tuy không thuộc biên chế khoa sư phạm của trường, nhưng ông được phân công giảng dạy một số bộ môn chung của khoa sư phạm. Ông Quân hỏi, ông có được hưởng phụ cấp đứng lớp 40% theo quy định tại Thông tư số 01/2006/TT-BGDĐT-BNV-BTC hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và Điểm d, Khoản 1, Mục II Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg quy định mức phụ cấp như sau:

“Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;”.

Theo đó, các nhà giáo thuộc phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng quy định tại Mục I của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC đang trực tiếp giảng dạy trong khoa sư phạm, bao gồm nhà giáo thuộc và không thuộc biên chế của khoa sư phạm đều được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức phụ cấp quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg và Diểm d, Khoản 1, Mục II Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng