word-the-cao

296 câu trắc nghiệm môn TIN HỌC ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT

Giá: 80,000

Tài liệu gồm những modun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01 : Hiểu biết về CNTT cơ bản (50 câu)

b) Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản (50 câu)

c) Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản (50 câu – Word 2010).

d) Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản (50 câu – Excel 2010).

đ) Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (50 câu – PowerPoint 2010).

e) Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản (46 câu).

Một phần của tài liệu: 

Câu 1. Để phóng to/thu nhỏ tài liệu trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện bằng cách nào:

a. Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột.

b. Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải bên dưới màn hình Word

c. Cả phương án 1 và 2 đều đúng            (x)

d. Cả phương án 1 và 2 đều sai

Câu 2. Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2010 bằng cách:

a. Kích chuột vào thẻ File/Exit.

b. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F4

c. Click chuột vào biểu tượng Close () của cửa sổ chương trình.

d. Cả 3 phương án trên đều đúng                    (x)

Câu 3. Bấm tổ hợp phím Ctrl + N trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

a. Mở một tài liệu mới

b. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

c. Lưu một tài liệu

d. Mở một tài liệu mới trống hoặc mở 1 tài liệu mới theo mẫu.                   (x)

Câu 4. Bấm tổ hợp phím Ctrl + O trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

a. Mở một tài liệu mới

b. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa                      (x)

c. Lưu một tài liệu

d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010

Câu 5. Bấm tổ hợp phím Ctrl + S trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

a. Mở một tài liệu mới

b. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

c. Lưu tài liệu hiện tại                                    (x)

d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010

Câu 6. Bấm tổ hợp phím Ctrl + B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

a. Bật/Tắt chữ đậm                         (x)

b. Bật/Tắt chữ nghiêng

c. Bật/Tắt chữ gạch chân

d. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 7. Bấm tổ hợp phím Ctrl + I trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

a. Bật/Tắt chữ đậm

b. Bật/Tắt chữ nghiêng                       (x)

c. Bật/Tắt chữ gạch chân

d. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 8. Bấm tổ hợp phím Ctrl + U trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

a. Bật/Tắt chữ đậm

b. Bật/Tắt chữ nghiêng

c. Bật/Tắt chữ gạch chân                            (x)

d. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 9. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

a. Bật/Tắt chữ chỉ số trên                (x)

b. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

c. Bật/Tắt chữ hoa

d. Bật/Tắt chữ thường

Câu 10. Bấm tổ hợp phím Ctrl + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

a. Bật/Tắt chữ chỉ số trên

b. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới              (x)

c. Bật/Tắt chữ hoa

d. Bật/Tắt chữ thường