Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức Văn phòng Quốc hội 2023

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức Văn phòng Quốc hội 2023" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Văn phòng Quốc hội môn Kiến thức chung 2023" với những nội dung sau:

NỘI DUNG CỦA BÀI THI

– Hiến pháp năm 2013.

– Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

– Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức Quốc hội số 24/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

– Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ số 21/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội.

– Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 (phần liên quan tới Giám sát của Quốc hội).

– Văn bản hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

– Văn bản hợp nhất Luật Cán bộ, công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 26/9/2019 của Văn phòng Quốc hội.

– Văn bản Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng số 11/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

– Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14, ngày 11/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

– Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

– Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.và Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT51

- Giá bài thi: 280.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT51)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: