Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

24/05/2022

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại phòng Kế toán tài vụ.

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng người cần tuyển dụng: 01 người

2. Mô tả công việc

– Giúp việc cho Kế toán trưởng; phối hợp với phòng Nghiệp vụ lập kế hoạch chi trả tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo danh sách để chi tiền bồi thường, khen thưởng, hỗ trợ chi phí di dời đồng hồ điện nước và các khoản hỗ trợ khác đã được phê duyệt.

– Kiểm soát hóa đơn, các đề xuất đề nghị thanh toán và lập chứng từ tham mưu Kế toán trưởng phê duyệt.

– Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan quản lý tài chính và lãnh đạo Ban.

– Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất kiểm tra quỹ tiền mặt, đối chiếu tiền gửi tại kho bạc, tiền gửi tại các Ngân hàng (nếu có) theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

– Tham mưu việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản chi khác cho viên chức và người lao động theo quy định. Tham mưu đăng ký các phát sinh với cơ quan Bảo hiểm xã hội, kê khai và lập chứng từ nộp thuế (nếu có) với cơ quan thuế.

– Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính quản trị kiểm kê tài sản, mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc.

– Tham mưu lãnh đạo Ban các khoản chi hoạt động thường xuyên của đơn vị.

– Tham mưu tính thu nhập tăng thêm và các khoản khen thưởng, phúc lợi của viên chức, người lao động và lập chứng từ chi trả trình Kế toán trưởng phê duyệt.

– Quản lý, bảo quản và tham mưu lãnh đạo Ban sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định. Kiểm tra, sắp xếp chứng từ, sổ sách theo quy định phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất.

– Tập hợp hồ sơ, chứng từ, lập báo cáo tổng hợp kinh phí liên quan đến dự án phục vụ công tác quyết toán dự án. Sắp xếp, đóng chứng từ và đưa vào lưu trữ hồ sơ của Phòng sau khi đã được phê duyệt quyết toán (bao gồm: tài chính và dự án).

– Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng hoặc lãnh đạo Ban phân công.

3. Tiêu chuẩn

– Đảm bảo chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Hạng III (tương đương chuyên viên của ngạch công chức).

– Trình độ chuyên môn: trình độ đại học trở lên các ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán trở lên.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực Việt Nam.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam – nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động trong quy định của pháp luật lao động.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề (người tham gia dự tuyển phải đạt trình độ, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch dự tuyển);

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Đối tượng không được tham gia dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

– Người đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của quận, Trang thông tin điện tử của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00, chiều 14 giờ 00 đến 16 giờ 00) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử.

2. Địa điểm và hình thức tiếp nhận

– Địa điểm: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú, số 45A đường Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

– Hình thức: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện (Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).

– Điện thoại liên hệ: 0903.863.920 (anh Nguyên) hoặc 0916.352.592 (chị Dung).

Nguồn tin: tanphu.hochiminhcity.gov.vn