Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021

20/08/2021

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 1046/TB-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2021;

Ban Dân tộc Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

Chuyên ngành: Kinh tế hoặc văn hóa xã hội hoặc công nghệ thông tin.

2.  Đối tượng và tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau, sẽ được đăng ký dự tuyển công chức vào Ban Dân tộc:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Hồ sơ dự tuyển

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm (2 bộ), mỗi bộ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP);

– Bản sơ yếu lý lịch ( theo mẫu 02 – SNV) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển);

– 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

4.  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng chứng chỉ

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ B của một trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng A trở lên.

5.  Hình thức và nội dung tuyển dụng

Ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển vòng 1, báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức (qua Sở Nội vụ).

Sau khi có kết quả thi vòng 1, các ứng viên đủ điều kiện tiếp tục tham dự phỏng vấn vòng 2 theo quy định của UBND tỉnh đã ban hành.

6.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Thời gian: Từ 7h30 phút ngày 20/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/9/2021 (Trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Văn phòng Ban Dân tộc, số 2 Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Huế.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0234.3830786. Ban Dân tộc trân trọng Thông báo.

Nguồn tin: badt.thuathienhue.gov.vn