Ban Quản lý dự án ĐTXDCTGT TP. Hà Nội thi tuyển chức danh Trưởng phòng năm 2022

23/11/2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 09/12/2022

– Địa điểm:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: bqldactgt.hanoi.gov.vn