Ban Quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024

24/02/2024

Thực hiện Kế hoạch 215/KH-BQL ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức;

Ban Quản lý dự án ODA thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ban Quản lý dự án ODA, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng và nội dung chi tiết:

(Xem Phụ lục Danh mục đính kèm)

2. Hình thức tuyển dụng:

Ban Quản lý dự án ODA tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; trong độ tuổi lao động theo quy định.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được nêu trong thông báo tuyển dụng.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

4.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm và hồ sơ cá nhân theo hướng dẫn, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/TT-BNV ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ;

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương;

– Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên nộp bản sao có chứng thực);

– Giấy khám sức khỏe.

Lưu ý: Ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại liên hệ, email.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 24/3/2024

4.3. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, số 120 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Số điện thoại liên hệ: 02923.754.084.

4.4. Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, phí tuyển dụng sẽ được ghi cụ thể tại Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

*****Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: baocantho.com.vn