Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020

29/06/2020

Căn cứ Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc xác định danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long thông báo về việc tuyển chọn Hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, cụ thể như sau:

I. Nhu cầu ký kết hợp đồng lao động: 6 chỉ tiêu hợp đồng lao động (chi tiết điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển chọn ký kết hợp đồng có bản phụ lục kèm theo).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ký kết Hợp đồng lao động

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển chọn ký kết hợp đồng lao động:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký ký kết hợp đồng lao động;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn yêu cầu của vị trí làm việc tại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

2. Những người sau đây không được ký kết hợp đồng lao động:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ, mỗi bộ gồm):

– Đơn xin việc;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

– 02 (hai) bì thư có ghi tên, địa chỉ người nhận đã dán tem; Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm; ghi rõ họ tên người dự tuyển, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có) và thống kê đầy đủ các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ dự tuyển.

– 02 ảnh 4×6 cm.

IV. Hình thức tuyển chọn, tiếp nhận hồ sơ

– Hình thức tuyển chọn: Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

– Thời gian nhận hồ sơ: nhận hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 24/6/2020 (nhận trong giờ hành chính).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Người đăng ký tuyển chọn ký kết Hợp đồng lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, số 166 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

– Thời gian dự kiến phỏng vấn: tháng 7/2020.

Chi tiết liên hệ: Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, điện thoại: 0203.362.5417 để được giải đáp và hướng dẫn.

*****Chi tiết về nhu cầu tuyển chọn lao động như sau:

TT Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng HĐLĐ Ghi chú
Mô tả vị trí việc làm Số lượng Yêu cầu chuyên môn Yêu cầu ngoại ngữ Yêu cầu về Tin học
Trình độ Ngành/Chuyên ngành Khác
1 Tham mưu công tác quản lý, kiểm soát phí tham quan vịnh Hạ Long 1 Đại học Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương
2 Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát phí tham quan vịnh Hạ Long 1 Đại học Đại học ngành Công nghệ thông tin Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương
3 Tham mưu công tác thu phí tham quan vịnh Hạ Long 1 Đại học Đại học ngành Quản trị Tài chính – Kế toán Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương
4 Cung cấp thông tin, hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long 1 Đại học Đại học ngành Công tác xã hội Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương
5 Tham mưu công tác quản lý tài chính, kế toán 1 Đại học Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương
6 Tham mưu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long 1 Đại học Đại học ngành Luật Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương
Tổng số 6

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn