Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

25/06/2021

Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/06/2021đến hết ngày 18/07/2021

– Địa điểm: Ban Tổ chức Thành ủy, số 225 đường Cách mạng tháng Tám, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: baria.baria-vungtau.gov.vn