Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng năm 2021

18/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 30-TB/BTCTU ngày 10/3/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2021,

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu công chức

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ : Từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 09/4/2021 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn,  Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở Các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh (trụ sở Liên cơ quan số 4), đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Người tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí Nguyễn Phương Thảo – Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, số điện thoại: 0378604346

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: TB

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc

>>>>>Xem thêm: BTC Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

Nguồn tin: tinhdoanquangninh.vn