Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020

22/05/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội;

Căn cứ Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Chính trị Tỉnh năm 2020 (thay thế Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 10/3/2020);

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị Tỉnh năm 2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020 là 06 vị trí, gồm: 05 vị trí

– Giảng viên và 01 vị trí Văn thư – Lưu trữ cụ thể như sau:

– Khoa Nhà nước và Pháp luật: 02 chỉ tiêu.

– Khoa Xây dựng Đảng: 01 chỉ tiêu.

– Khoa Lý luận cơ sở: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu: 01 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn

Người dự tuyển phải bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

3. Điều kiện

3.1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam.

– Có tuổi đời không quá 30 tuổi; riêng đối với vị trí giảng viên Khoa Lý luận cơ sở yêu cầu tuổi đời không quá 34 tuổi.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển. Cụ thể: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển cụ thể như sau:

+ Khoa Nhà nước và Pháp luật: Chuyên ngành Luật, Quản lý nhà nước.

+ Khoa Xây dựng Đảng: Chuyên ngành Chính trị học.

+ Khoa Lý luận cơ sở: Chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

+ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu: Chuyên ngành Văn thư lưu trữ, Quản lý Nhà nước.

Ngoài ra, có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học cấp độ B trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ B trở lên.

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, cần đảm bảo thêm các điều kiện sau:

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Có năng khiếu giảng dạy nhất định đối với vị trí tuyển dụng là giảng viên.

+ Có ngoại hình dễ nhìn; phát âm chuẩn; có chiều cao từ 1m65 trở lên đối với nam và 1m60 trở lên đối với nữ.

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đủ điều kiện kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.2. Đối tượng không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. HỒ SƠ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ tuyển dụng gồm

– Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo).

– Bản sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh do người dự tuyển khai, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản phô-tô giấy khai sinh (có chứng thực); bản phô-tô hộ khẩu.

– Bản phô-tô (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản phô-tô (có chứng thực) các loại giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

– 03 ảnh màu (3cm x 4cm), có thời gian chụp không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau ảnh; 04 phong bì có dán tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại của người dự tuyển.

* Lưu ý:

– Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng kích cỡ 24cm x 32cm, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một (01) vị trí tuyển dụng, nếu người dự thi nộp hồ sơ đăng ký vào hai (02) vị trí dự tuyển trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.

– Người dự tuyển có bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, thí sinh tự ôn tập, thực hiện theo 02 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2

Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định hình thức và nội dung thực hành đối với vị trí Giảng viên, phỏng vấn đối với vị trí Văn thư – Lưu trữ trước khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút và thời gian thực hành 45 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

a) Nội dung kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn đối với vị trí Văn thư – Lưu trữ

– Phần kiến thức chung: Hiểu biết về Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 50-HD/VPTW ngày 10/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về chỉnh lý tài liệu.

– Phần kiến thức về vị trí việc làm: Hiểu biết về nhiệm vụ của vị trí việc làm

chức danh nghề nghiệp là Văn thư – Lưu trữ. Trên cơ sở các quy định hiện hành về lĩnh vực chuyên môn thí sinh dự tuyển phải trả lời một số câu hỏi hoặc xử lý một số tình huống do Hội đồng xét tuyển đặt ra theo vị trí công tác cần tuyển.

b) Nội dung kiểm tra, sát hạch bằng hình thức thực hành đối với vị trí Giảng viên

– Soạn thảo giáo án: Thí sinh được lựa chọn một bài trong giáo trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hiện hành để soạn giáo án.

– Phần giảng bài: Thí sinh chọn 01 nội dung tương đương 01 tiết (45 phút) trong giáo án đã soạn để trình bày.

3. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Khoản 4, Điều 2 của Nghị định số 161/2018-NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Địa điểm: Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (Số 09, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Thời gian:

– Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo này.

– Thời gian kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm để được tham dự vòng 2 sau ngày kết thúc nhận hồ sơ đến ngày 23/6/2020.

– Thời gian phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển ở vòng 2 từ ngày 29/6/2020 – 31/6/2020.

– Thời gian ra Quyết định tuyển dụng trong tháng 7 năm 2020.

– Thí sinh thường xuyên cập nhật vào Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp hoặc Báo Đồng Tháp Online để biết thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển ở vòng 2.

– Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ qua số điện thoại: 0277.3855095 hoặc 0277.8508888.

3. Lệ phí dự tuyển: Mức thu lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (nếu thí sinh có trong danh sách dự tuyển ở vòng 2), áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thông báo đến Trường Chính trị Tỉnh và các thí sinh được biết.

Thông báo này thay thế Thông báo số 169-TB/BTCTU ngày 11/3/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Lưu ý: Đối với các thí sinh đã gửi hồ sơ trước đó theo Thông báo số 169-TB/BTCTU ngày 11/3/2020 được xem như đã gửi hồ sơ tuyển dụng, nếu thí sinh nào có nhu cầu thay đổi vị trí tuyển dụng có thể gửi hồ sơ tuyển dụng lại theo Thông báo này.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dongthap.gov.vn