Ban tổ chức Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

12/01/2022

Ban tổ chức Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022

– Địa điểm: Phòng Tiếp dân Tỉnh ủy Sơn La hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonla.gov.vn