Báo Hà Tĩnh tuyển dụng 4 phóng viên năm 2021

23/10/2021

Căn cứ Quyết định số 232 – QĐ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021; căn cứ Thông báo số 01-TB/HĐTD ngày 20/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021, Báo Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 4 chỉ tiêu phóng viên làm việc tại Phòng Phóng viên Chính trị – Xã hội, Phòng Phóng viên Nội chính – Bạn đọc. Cụ thể như sau:

Phòng Phóng viên Chính trị – Xã hội 3 chỉ tiêu:

Phóng viên phụ trách tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Phóng viên phụ trách tuyên truyền về những sự kiện chính trị- xã hội lớn; tuyên truyền hoạt động các tổ chức hội đoàn thể: Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh, Phụ nữ. Phóng viên phụ trách tuyên truyền về hoạt động Mặt trận, Công đoàn, trẻ em.

Yêu cầu: Đảng viên; đại học các ngành báo chí, khoa học xã hội, luật; có kinh nghiệm, thời gian làm báo chuyên nghiệp trong các cơ quan báo chí thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước; có ít nhất 3 năm hoạt động báo chí về lĩnh vực cần tuyển dụng; có ít nhất 10 tác phẩm báo chí được cơ quan báo chí sử dụng thuộc lĩnh vực dự tuyển; thành thạo nghiệp vụ báo chí và các ứng dụng, phần mềm làm báo hiện đại như: photoshop; làm báo bằng smartphone; quay, dựng, biên tập video…; ưu tiên các ứng viên có giải báo chí cấp tỉnh trở lên.

Phòng Phóng viên Nội chính – Bạn đọc

Phóng viên phụ trách tuyên truyền về lĩnh vực Nội chính: Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp.

Yêu cầu: Đảng viên; đại học các ngành khoa học xã hội, luật; có kinh nghiệm, thời gian làm báo chuyên nghiệp trong các cơ quan báo chí thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước; có ít nhất 3 năm hoạt động báo chí về lĩnh vực cần tuyển dụng; có ít nhất 10 tác phẩm báo chí được cơ quan báo chí sử dụng thuộc lĩnh vực dự tuyển; thành thạo nghiệp vụ báo chí và các ứng dụng, phần mềm làm báo hiện đại như: photoshop; làm báo bằng smartphone; quay, dựng, biên tập video…; ưu tiên các ứng viên có giải báo chí cấp tỉnh trở lên.

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm);

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có);

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các giấy tờ có trong túi hồ sơ.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 22/10/2021 đến 22/11/2021 (trong giờ hành chính) tại Phòng Hành chính – Trị sự Báo Hà Tĩnh .

Địa chỉ: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.856715.

Nguồn tin: baohatinh.vn