Báo Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2021

27/05/2021

Căn cứ Kế hoạch số 32 – KH/TU, ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng viên chức cơ quan Báo Yên Bái năm 2021; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái thông báo nội dung tuyển dụng viên chức cơ quan Báo Yên Bái năm 2021, như sau:

1- Số lượng, vị trí, ngạch viên chức cần tuyển dụng: 10 vị trí gồm:

01 Kỹ thuật viên, 02 Biên Tập viên, 07 Phóng viên, được phân bổ như sau:

Phòng Tòa soạn: 03 (gồm 02 Biên tập viên, 01 Kỹ thuật viên).

Phòng Kinh tế – Văn xã: 03 Phóng viên.

Phòng Xây dựng Đảng – Nội chính: 01 Phóng viên.

Phòng Yên Bái Điện tử: 03 Phóng viên.

2-  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1-Tiêu chuẩn chung

Đảm bảo đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ngoài ra đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

+ Am hiểu về đặc điểm, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, có thời gian làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái sau khi tốt nghiệp đại học từ 03 năm trở lên.

+ Đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Báo chí và được người đứng đầu đơn vị đánh giá, xếp loại 03 năm gần nhất từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2.2- Tiêu chuẩn cụ thể

Đăng ký dự tuyển vị trí Phóng viên: Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí; trình độ Tin học: chứng chỉ B hoặc Ứng dụng CNTT cơ bản trở lên; trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên.

Đăng ký dự tuyển vị trí Biên tập viên: Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí; trình độ Tin học: chứng chỉ B hoặc Ứng dụng CNTT cơ bản trở lên; trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên; trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.

Đăng ký dự tuyển vị trí Kỹ thuật viên: Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên.

3-  Thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày

26/5/2021 đến hết ngày 24/6/2021 trong giờ hành chính.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủyĐiện thoại 761.856.

(có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo thông báo này).

4-  Nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển

4.1- Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

4.2- Hình thức thi vòng 2: Phỏng vấn.

4.3- Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

4.4- Thời gian, địa điểm phỏng vấn: Sẽ có thông báo cụ thể đến người dự tuyển theo địa chỉ liên hệ trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Yên Bái và niêm yết tại trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: baoyenbai.com.vn