Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022

24/11/2022

Căn cứ Kế hoạch số 1299/KH-BVBC ngày 10/11/2022 của Bệnh viện Bãi Cháy về việc tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022, được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 2101/QĐ-SYT ngày 14/11/2022.

Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022 như sau:

I.   Số lượng cần tuyển dụng

Bệnh viện dự kiến số lượng cần tuyển bổ sung trong năm 2022 là 28 người/7 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

 

TT

 

Tên vị trí việc làm

 

Chuyên ngành

và hình thức đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

(tối thiểu)

Số lượng người tuyển dụng
 

 

1

 

 

Bác sĩ

“Y đa khoa, hệ đào tạo 06 năm, tốt nghiệp loại khá trở lên”, hoặc “Y đa khoa, hệ đào tạo 06 năm, có chứng chỉ hành nghề”, hoặc “bác sĩ đa khoa có

trình độ sau đại học”

 

 

III

 

 

10

2 Điều dưỡng Trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp loại khá trở lên IV 08
 

3

 

Kỹ thuật y

Gây mê hồi sức/Điều dưỡng Gây mê

hồi sức

IV 1
Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng IV 1
Kỹ thuật xét nghiệm y học III 2
4 Hộ sinh Hộ sinh/điều dưỡng chuyên ngành phụ

sản; trình độ đại học

III 2
5 Dinh dưỡng tiết

chế

Cao đẳng dinh dưỡng trở lên; tốt

nghiệp loại khá trở lên

IV 1
 

6

Hành chính quản trị Đại học ngành/chuyên ngành: kế toán/tài chính ngân hàng/quản trị kinh

doanh/quản trị văn phòng

 

III

 

1

 

7

Công nghệ

thông tin – Truyền thông

Đại học chuyên ngành Công nghệ

thông tin/công nghệ phần mềm/quản trị mạng

 

III

 

2

Tổng 28

II.   Yêu cầu đối tượng dự tuyển

1. Yêu cầu chung:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Có đơn đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao sau khi được bệnh viện ký hợp đồng lao động.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
– Không có tranh chấp lao động với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
– Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Yêu cầu cụ thể với từng đối tượng
2.1. Bác sĩ:
– Trình độ Đại học trở lên, Y đa khoa, tốt nghiệp hệ đào tạo tập trung 06 năm (không thuộc diện đào tạo hệ dự bị, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên kết…); tốt nghiệp loại khá trở lên.
– Trình độ Đại học trở lên, Y đa khoa, tốt nghiệp hệ đào tạo tập trung 06 năm (không thuộc diện đào tạo hệ dự bị, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên kết…); có chứng chỉ hành nghề.
– Bác sĩ đa khoa đã học sau đại học (Chuyên khoa 1, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú, Chuyên khoa II, Tiến sĩ……)
2.2. Điều dưỡng: Trình độ cao đẳng trở lên, điều dưỡng đa khoa, tốt nghiệp loại khá trở lên.
2.3. Kỹ thuật y:
– Kỹ thuật Gây mê hồi sức/ Điều dưỡng gây mê hồi sức: trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp loại khá trở lên.
– Kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng: trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp loại khá trở lên.
– Kỹ thuật Xét nghiệm y học: Trình độ đại học, tốt nghiệp loại khá trở lên.
2.4. Hộ sinh: Trình độ Đại học, chuyên ngành Hộ sinh/điều dưỡng chuyên ngành sản phụ khoa.
2.5. Dinh dưỡng tiết chế: Trình độ cao đẳng trở lên, ngành dinh dưỡng/chuyên khoa dinh dưỡng tiết chế, tốt nghiệp loại khá trở lên.
2.6. Hành chính quản trị: Trình độ đại học, ngành/chuyên ngành kế toán/tài chính ngân hàng/quản trị kinh doanh/quản trị văn phòng.
2.7. Công nghệ thông tin – Truyền thông: Đại học ngành/chuyên ngành Công nghệ thông tin/công nghệ phần mềm/quản trị mạng; tốt nghiệp loại khá trở lên.
III. Hồ sơ dự tuyển
1. Thành phần hồ sơ dự tuyển
– Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển: 01 bộ.
– Hồ sơ gồm 11 thành phần (số thứ tự từ 01 đến 10 và 11 nếu có), tất cả đựng trong túi hồ sơ theo quy định (cỡ 24×33 cm); ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Các thành phần gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo).
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao Bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Bản sao chứng chỉ hành nghề; chứng nhận đào tạo chuyên môn … phù hợp với vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).
4. Bản sao kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.
6. Bản sao Hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
7. Bản sao CMND/thẻ căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
8. Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
9. Hai (02) ảnh màu 4x6cm (mới chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
10. Hai (02) phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
11. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực: Bằng tốt nghiệp loại Giỏi, xuất sắc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
Lưu ý:
Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với vị trí Bác sĩ: Bệnh viện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển liên tục đến khi đủ chỉ tiêu. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ 08 giờ ngày 21/11/2022.
b) Đối với các vị trí khác: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: trong 10 ngày làm việc (kể từ 08 giờ ngày 21/11/2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 02/12/2022). Hết thời gian trên, bệnh viện không có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ.
c) Hồ sơ tuyển dụng được tiếp nhận một trong các hình thức sau:
– Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút;
+ Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 05 nhà Điều hành, Bệnh viện Bãi Cháy, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
– Nhận hồ sơ qua email: Hồ sơ được scanner gửi qua địa chỉ mail: phongtccb.bvbc@gmail.com.
(Thí sinh phải nộp hồ sơ bản cứng về bệnh viện trước khi tham dự vòng thi thứ nhất – vòng thi lý thuyết).
Điện thoại liên hệ: 0918.965.885 – Liên hệ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
* Lưu ý:
– Hồ sơ gửi trực tiếp (bản cứng): Thành phần hồ sơ sắp xếp theo thứ tự tại Mục 1, phần III của Thông báo này.
– Hồ sơ gửi qua địa chỉ email: Phải được lưu chung vào một file; các thành phần hồ sơ trong file phải được ghi chú rõ ràng; không gửi riêng lẻ thành nhiều file.
3. Lệ phí dự tuyển
Áp dụng theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức”. Cụ thể lệ phí dự tuyển:
500.00 đồng (Năm trăm nghìn đồng), nguời dự tuyển nộp lệ phí khi đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi hoặc xét tuyển.
Người dự tuyển không được nhận lại lệ phí và hồ sơ dự tuyển khi không tham gia dự tuyển hoặc không trúng tuyển. Ngoài khoản lệ phí trên, người dự tuyển không phải nộp bất cứ khoản nào khác.

IV. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện theo Quyết định số 1675/QĐ-SYT ngày 01/10/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành Quy định tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động và thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế.
Quyết định số 2101/QĐ-SYT ngày 14/11/2022 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bổ sung nhân lực của Bệnh viện Bãi Cháy, năm 2022.
– Đối với VTVL Bác sĩ: Bệnh viện chủ động nhận hồ sơ và thực hiện xét tuyển liên tục cho đến khi đủ chỉ tiêu theo phê duyệt của Sở Y tế; thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 21/11/2022.
– Đối với các VTVL khác còn lại: Thực hiện thi tuyển theo quy định:
+ Vị trí điều dưỡng, Kỹ thuật y, Hộ sinh: Thi 03 vòng: Lý thuyết (trắc nghiệm); kỹ năng chuyên môn và phỏng vấn.
+ Các vị trí khác còn lại: Thi lý thuyết (trắc nghiệm) và thi phỏng vấn.
Thời gian tổ chức hướng dẫn ôn tập và thông báo lịch thi: Bệnh viện sẽ có thông báo sau.
Mọi thông tin liên quan đến tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022, Bệnh viện sẽ đăng tải trên website Sở Y tế Quảng Ninh (http://www.soytequangninh.gov.vn) và website của Bệnh viện (http://www.benhvienbaichay.vn).
Trên đây là thông báo tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện thông báo tới tất cả cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nguyện vọng được biết và nộp hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy định.

Nguồn tin: soytequangninh.gov.vn