Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022

31/10/2022

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 22/11/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: bvdklocha.vn