Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022

03/08/2022

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/08/2022 đến hết ngày 06/09/2022

– Địa điểm:  Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.benhvienmyduc.com