Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

08/02/2021

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn