Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022

03/08/2022

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/08/2022 đến hết ngày 01/09/2022

– Địa điểm:  Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục 

Phiếu đăng ký dự tuyển

Hướng dẫn viết phiếu

Nguồn tin:  bvdksocson.vn