Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

19/12/2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 108 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 18/01/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, số 16 Hải Thượng Lãn Ông, khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

Nguồn tin: bvdkcamau.vn