Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

07/08/2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/08/2020 đến hết ngày 08/09/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Tầng 3 – Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hòa Bình, Tổ 10 – Phường Đồng Tiến – TP. Hòa Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch chi tiết

Nguồn tin: hoabinhhospital.org.vn