Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023

17/05/2023

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/05/2023 đến hết ngày 25/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: benhviendaihocyhaiphong.vn