Bệnh Viện Mắt – Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

04/09/2020

Bệnh Viện Mắt – Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, phỏng vấn trực tiếp

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 02/10/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh Viện Mắt – Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ, Địa chỉ: 39 Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: bvmatranghammatcantho.vn