Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2024

10/07/2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-BVM ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk về việc tuyển dụng viên chức năm 2024.
Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
Thực hiện theo Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, cụ thể: Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả tạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN:
Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm; nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.
III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC:
1. Đối tượng ưu tiên:
Thực hiện theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
Thực hiện theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
IV. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG ỨNG:
Nhu cầu cần tuyển dụng 08 chỉ tiêu, gồm:
– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;
– Văn thư viên Trung cấp: 01 chỉ tiêu;
– Công nghệ thông tin hạng IV: 01 chỉ tiêu;
– Dược hạng IV: 01 chỉ tiêu;
– Điều dưỡng hạng III: 03 chỉ tiêu;
– Điều dưỡng hạng IV: 01 chỉ tiêu.
Cụ thể: (Có biểu Phụ lục chi tiết kèm theo)
V. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 (một) bộ, thành phần hồ sơ như sau:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023.
– Bản sao công chứng các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp kèm bảng điểm); chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể như sau:
+ Đối tượng ưu tiên là: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Thẻ thương binh hoặc bệnh binh; giấy khai sinh; sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
+ Đối tượng ưu tiên là: Người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh; sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
+ Đối tượng tưu tiên là: Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, Quyết định phục viên; quyết định chuyển ngành; các giấy tờ minh chứng liên quan;
+ Đối tượng ưu tiên là: Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Thẻ thương binh hoặc bệnh binh; Quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về được hưởng chính sách chất độc hóa học; giấy khai sinh; sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc các giấy tờ chứng minh liên quan;
+ Đối tượng ưu tiên là: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Giấy phục viên, hoàn thành nghĩa vụ; Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong hoặc giấy tờ minh chứng khác có liên quan.
+ Đối tượng ưu tiên là: Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Giấy chứng nhận hoặc văn bản có liên quan.
– Bản sao giấy khai sinh.
– Bản Phô tô công chứng Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (nếu cá nhân chưa có Căn cước công dân).
– 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây; sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.
– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, nơi nhận; số điện thoại liên
hệ.
* Lưu ý: Phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu kèm theo được đựng trong bìa hồ sơ kích thước 21cm x 32cm, ngoài bìa ghi họ tên và đầy đủ các thông tin theo quy định.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Thời gian Thông báo 30 ngày, kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2024.
2. Thời gian phát hành: ngày 08 tháng 7 năm 2024. Mẫu phiếu dược đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (https://yte.daklak.gov.vn), Báo Đắk Lắk.
3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 08/7/2024 đến hết 16h ngày 16/8/2024 (trong giờ hành chính).
4. Địa điểm, thời gian nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển:
– Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính – số 90 Trần Phú, phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại liên hệ 0262.3616666.
– Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển phải do trực tiếp người có nhu cầu dự tuyển nộp, khi nộp có ký nhận, không nhận qua trung gian hoặc đường bưu điện.
– Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo quy định.
Ghi chú: Hồ sơ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.
VII. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG:
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển viên chức:
Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:
a. Vòng 1:
– Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập tham dự vòng 2. Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (https://yte.daklak.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thông báo dự kiến từ ngày 19/8/2024
– 23/8/2024.
b. Vòng 2:
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Dự kiến từ ngày 06/9/2024 (tùy tình hình cụ thể số lượng thí sinh dự xét tuyển có thể rút ngắn thời gian hoặc kéo dài thời gian).
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn 30 phút (Thí sinh dự thi có 15 phút để chuẩn bị và 15 phút để trả lời câu hỏi).
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Phòng họp Tầng 1, Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk – số 90 Trần Phú, phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
VIII. KINH PHÍ
1. Lệ phí:
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Mức thu phí: Dự kiến 500.000 đồng/thí sinh/lần (Năm trăm nghìn đồng chẵn/01 thí sinh/lần).
2. Kinh phí:
Giao Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính – Chỉ đạo tuyến xây dựng dự toán các nội dung chi và định mức chi cho công tác xét tuyển viên chức y tế năm 2024. Việc thu, chi kinh phí thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC. Thực hiện thu, chi các hoạt động tổ chức kỳ xét tuyển từ lệ phí của thí sinh và nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
Nội dung thông báo này được thông báo công khai tại mục tuyển dụng cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (https://yte.daklak.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk – số 90 Trần Phú, phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 của Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk./.

***** Đính kèm: 

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: yte.daklak.gov.vn