Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021

29/04/2021

Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/04/2021 đến hết ngày 25/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, bệnh viện Mắt Nghệ An, xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn