Bệnh viện Nhân ái tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

07/01/2022

Bệnh viện Nhân ái tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2021 đến hết ngày 26/01/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhân ái, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– BẢNG BIỂU TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN 2021

– DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

– MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Nguồn tin: www.benhviennhanai.vn