Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 3/2020 (đợt 2)

23/03/2020

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 3/2020 (đợt 2) như sau:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 3/2020 (đợt 2) Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 3/2020 (đợt 2)

Nguồn tin: bvpnt.org.vn