Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

12/10/2021

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021

– Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa, số 36 đường Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.benhvienphcnthanhhoa.vn